fitxa de l'element

Explora el paisatge

Crèdits

Teresa Cases
Autoria
Teresa Cases
Teresa Casas Ros
Catalogació

Data

2 de desembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Mapes i plànols Maquetes i construccions Taules i gràfics

Resum

La proposta és una web amb un seguit d’activitats dissenyades seguint la metodologia actual dels estudis de paisatge. Conté jocs interactius per observar i classificar els elements que componen un paisatge i propostes per investigar l’actuació de l’home la llarg del temps. També té un joc de simulació per assajar sobre una maqueta les conseqüències que tenen diferents possibilitats d’intervenció. Finalment, dóna indicacions per organitzar sortides a paisatges reals, per construir instruments d’observació i per elaborar un quadern de camp i un reportatge.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
592

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat