fitxa de l'element

Raonament visual del Teorema de Pitàgores

Crèdits

 Inspirat en propostes de l'NCTM
Autoria
Inspirat en propostes de l'NCTM
Kaouthar Boukafri
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Espai i Forma
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Representacions i models

Resum

El que s'intenta amb aquest element es que el teorema de Pitàgores deixi de ser una simple fórmula i es treballi d'una manera més amena i divertida. Introduint la representacó gràfica, l'alumne/a pot assumir millor la relació que es mostra. L'element consta de tres parts. La primera es basa en la representació de àrees mitjançant la manipulació de quadrats de diferents costats. La segona part és més de càlcul, i és en aquesta on l'alumne/a comprova analitícament la fórmula. I per últim, es proposa una activitat amb geogebra perquè es puguin visualitzar els resultats en viu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

532