fitxa de l'element

La resolució geomètrica d'equacions de 2n grau. Hisâb al-jabr wal-muqqabala de Mohamed Ben-Musa al -Khwârizmî (813)
Raonament visual que combina àlgebra i geometria. Iolanda Guevara

Crèdits

Iolanda Guevara
Autoria i catalogació

Data

21 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.3 [1]

Resum

En el currículum oficial, a 3r d'ESO, un dels exemples de contextos històrics proposats és 'La resolució geomètrica d'equacions (Grècia, Índia, Món Àrab)'. En aquest element es presenta un dels dos tipus d'equacions, les de 2n grau, relacionant-les amb els trets comuns de les de 1r grau. En quant a l'època, es centra en el Món Àrab i en concret en l’obra de Ben-Musa al-Khwârizmî (813), perquè és la baula final que durà a la resolució de l'equació de 2n grau amb la fórmula actual. L’interès per introduir el context històric es justifica perquè, l’estreta connexió entre l'àlgebra i la geometria que apareix en l'exemple treballat, ha estat una eina eficaç en els inicis de l'estudi del llenguatge algebraic quan s'ha implementat a l'aula.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
652