fitxa de l'element

Les curses de cavalls
dos daus

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Els estudiants en grups de 4 treballaran amb el joc de les carreres de cavall, joc semblant als que podem trobar en les fires d'atraccions. A partir del joc intentaran calcular els fets més probables d'un experiment i després ho justificaran teòricament.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

942