fitxa de l'element

Altura mitjana dels cinc
Cinc persones amb diferents alçades

Crèdits

Data

27 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable Treball en context

Resum

Per fer aquesta activitat s’han de constituir grups de 5 alumnes. A cada grup se li donarà un cordill que tingui una longitud suficient per a la realització de l’activitat. A la primera part no s’han d’utilitzar instruments específics de mesura. Es tracta de que cada grup apliqui les estratègies que decideixin els seus components i finalment presentin el tros de cordill que consideren representatiu de l’alçada mitja del grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
504

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat