fitxa de l'element

Projecte punt de llibre millorat

Crèdits

Francesc Manel Ortiz i Becerra
Autoria
Francesc Manel Ortiz i Becerra
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [2]

ESO.1 [2]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta proposta permet que l'alumnat s'iniciï en l'aprenentatge basat en problemes a través de la realització d'un projecte, aplicant el procés tecnològic, al voltant d'un punt de llibre amb la característica que ha de poder marcar també la línia on s'ha acabat la lectura. Es reballa a l'aula ordinària i en equips de 3 alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

712

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat