fitxa de l'element

Projecte de maqueta d'un pont

Crèdits

Francesc Manel Ortiz i Becerra
Autoria
Francesc Manel Ortiz i Becerra
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Disseny i construcció d'un pont a partir dels coneixements dels alumnes i, posteriorment, recercar informació per tal de millorar-lo. És un treball en grup de 3 persones. Al llarg de les 12 sessions; llegeixen el problema, construeixen una solució, l'assagen, cerquen informació per a millorar-la, apliquen la recerca, planifiquen la construcció, la construeixen, l'avaluen, redacten una memòria tècnica i, finalment, realitzen una exposició oral davant la resta de la classe on expliquen el seu procés. La comparació dels diferents ponts es realitza pesant el pont, fent un assaig de resistència i calculant la relació Resistència/Pes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

865

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat