fitxa de l'element

Classificador

Crèdits

Francesc Manel Ortiz i Becerra
Autoria
Francesc Manel Ortiz i Becerra
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Activitat de disseny i construcció d'una capsa/armari amb una bombeta que s'encengui automàticament en obrir l'armari. Aquest projecte es realitza en equip. L'alumnat prèviament ha de cercar informació sobre circuits elèctrics i simular-los. També han de realitzar els plànols de les peces de l'objecte, l'esquema elèctric i la memòria tècnica de tot el procés constructiu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

230

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat