fitxa de l'element

Les eines a l'aula de tecnologia

Crèdits

Cristina López Solano
Autoria
Cristina López Solano
Cristina López
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat es divideix en dues parts. La primera es realitza a l’aula ordinària i consta d’un material interactiu que permet a l’alumnat conèixer els diferents tipus d’instruments, eines i màquines eina que ens podem trobar a l’aula de tecnologia. La segona part es realitza a l’aula de tecnologia on l’alumnat haurà de posar en pràctica els coneixements mitjançant la construcció individualment d’un porta-retrats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1586

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat