fitxa de l'element

Utilització del processador de textos amb Writer

Crèdits

Montserrat Favà Regalés
Autoria
Montserrat Favà Regalés
Montserrat Favà
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material, en format digital, que permet a l’alumnat conèixer els diferents elements bàsics que formen el processador de textos Microsoft Word, per tal de poder-lo utilitzar per resoldre qualsevol necessitat que se li presenti alhora de crear treballs amb aquest tipus de programes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

256

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat