fitxa de l'element

Simuladors de circuits elèctrics. Com funcionen?

Crèdits

Montserrat Favà i Regalés
Autoria
Montserrat Favà i Regalés
Montserrat Favà
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Animacions i simulacions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital, introdueix a l’alumnat dintre del món dels simuladors, afavorint d’aquesta manera l’assoliment dels continguts apresos analògicament al llarg del tema.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

613

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat