fitxa de l'element

Per Sant Jordi, roses
Dibuix: estratègia utilitzada per un alumne.

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Resum

Aquesta és una situació de repartiment, es coneix el nombre total de roses que ha repartit una parella i es vol saber quantes roses ha repartit cadascú; tenint en compte que n’han repartit el mateix nombre.
Tot i que el concepte de divisió no és objectiu del cicle inicial, per a l'alumnat d'aquesta etapa aquesta és una situació problema que poden resoldre.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

104

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat