fitxa de l'element

Un xarop per a la tos
procés de resolució d'un alumne

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [2]

EP.CM [2]

Treball en context

Resum

Fer estimacions, calcular de forma estimativa és molt necessari a la vida quotidiana. Aquesta situació mostra la necessitat d'aquest tipus de càlcul i convida a buscar-ne estratègies. D'altra banda la unitat de mesura de capacitat, el ml mililitre pot servir per a introduir el treball del sistema decimal de mesures.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

183

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat