fitxa de l'element

Una foto per a la web
Un grup d'alumnes buscant les diferents combinacions

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Treball en context

Resum

Aprofitant una situació que pot ser real proposem un estudi de totes les possibilitats de combinació amb tres elements. Es tracta de compartir estratègies tot verbalitzant el procés de treball i arribar a una forma sistemàtica que asseguri haver trobat totes les possibilitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat