fitxa de l'element

Un circuit ben reduït!!
Circuit de Montmeló

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Treball en context

Resum

Aquesta és una situació que porta a comprendre i aplicar el concepte d’escala utilitzat per a representar la realitat, en mapes i croquis. A partir de l’esquema que representa el circuit de Catalunya a Montmeló proposem calcular l’escala de reducció utilitzada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

310

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat