fitxa de l'element

Comparar la grandària de les illes
Illa de Tenerife

Crèdits

Data

3 de juny de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta activitat s’indueix a l’alumnat a establir quina illa és la més gran en tres casos diferents, i a discutir el terme gran i a diferenciar clarament entre el perímetre i l’àrea d’una figura.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

970