fitxa de l'element

Unes gallines molt ponedores
Un grup d'alumnes encarregats de recollir els ous del galliner

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CM [1]

Treball en context

Resum

Aprofitem una situació real per a plantejar un repte. Es tracta de descobrir un patró de creixement, en aquest cas sobre el nombre d’ous que fan dues gallines i a partir d’aquest patró anticipar el nombre d’ous que hi haurà després d’un nombre determinat de dies.
Podem oferir la possibilitat de comunicar les descobertes als companys d’altres cursos elaborant col·lectivament un informe que es pot publicar a la web de l’escola.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

132

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat