fitxa de l'element

Fem un mural
imatge d'un collage amb moltes fotos

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Treball en context

Resum

Aquesta és una situació que posa en joc la representació i resolució de problemes geomètrics que comprenen nocions d’àrea i de mesura, el concepte de divisor així com la necessitat de planificació. Caldrà també utilitzar instruments de mesura, fer ús de les unitats de longitud (cm, mm) i les operacions (x, :)

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat