fitxa de l'element

Puntualitat sisplau!!
Dibuix del procés de resolució d'un alumne

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CM [1]

Treball en context

Resum

Es tracta d’una situació versemblant en la que hauran de calcular l’ hora que cal sortir de casa per arribar puntual a una activitat. Es coneix el temps necessari per a recórrer tres trams de camí i també l’hora d’arribada tenint en compte que s’ha arribat amb 10 minuts de retard. Podran utilitzar l’estratègia de començar pel final i recular.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

131

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat