fitxa de l'element

...i les crispetes?
dos cilindres tenen per cara lateral un A4

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Treball en context

Resum

Es presenten dos envasos de crispetes de forma cilíndrica. Els dos cilindres tenen per cara lateral un full A4; l'un col•locat horitzontalment i l'altre verticalment. Es tracta de comparar les capacitats per a poder decidir quin envàs ens interessa. Hauran de fer una conjectura i comprovar-la més tard.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

458

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat