fitxa de l'element

Construcció d'una taula d'orientació
Angles de demora

Crèdits

Martí Casadevall
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [5]

ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [2]

Treball en context

Resum

Amb la finalitat de dissenyar una taula d’orientació a partir de la mesura directa d’angles de demora des d’un punt d’observació, es desenvolupa una unitat didàctica d’entre 6 i 8 sessions, on s’hi veuen implicats, sobretot, processos de representació i estimació. Les representacions a escala hi tenen un paper destacable, tant per trobar a partir de mapes o aplicacions informàtiques les direccions de punts no observables directament, com per indicar les distàncies des de la taula d’orientació als punts observats. La unitat contribueix al coneixement de l’orientació local i dels punts geogràfic i urbans més remarcables de l’entorn. S'inclouen una programació i guia didàctica i un material per a l'alumnat. El context sorgeix de la curiositat

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

647

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat