fitxa de l'element

Habitatges i terrenys
Anunci de venda de pisos

Crèdits

Martí Casadevall
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [4]

ESO.1 [4]

Treball en context

Resum

L’establiment del preu dels terrenys i els habitatges fa indispensable el concepte d’àrea i la seva mesura. A partir del context es desenvolupa una unitat didàctica, de fins una durada de 18 hores, que pretén consolidar de manera reflexiva i sistemàtica els processos de càlcul d’àrees, des de la mesura directa per comparació amb la unitat fins al càlcul d’una superfície qualsevol. L’aproximació a les fórmules obre el camí a les expressions algebraiques. S'inclou una programació i guia didàctica i un material per a l'alumnat. El context estableix un marc on la transcendència social i econòmica del valor del sol i els habitatges dóna relleu a les matemàtiques que hi són necessàries.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

933

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat