fitxa de l'element

Ombres del sol
Alumnes mesurant les ombres

Crèdits

Martí Casadevall
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [5]

ESO.1 [3] ESO.2 [2]

Treball en context

Resum

A partir del seguiment sistemàtic de l'ombra de pals verticals durant un dia sencer es desenvolupa una unitat didàctica d'una durada d'entre 7 i 14 sessions, a mès del dia de l'observació. Una gran quantitat de processos i continguts matemàtics s'hi posen en joc. Destaquem que permet una introducció a la relació de proporcionalitat directa des dels camps numèric i geomètric.El context connecta amb les necessitats humanes ancestrals de mesurar el temps, orientar-se i explicar el moviment dels astres, necessitats que es troben a l'origen del desenvolupament de les matemàtiques. D'entrada pot semblar que la proposta no pertany als interessos immediats de l'alumnat, per això és clau l'experiència del seguiment de les ombres amb la qual s'aconse

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

832