fitxa de l'element

A quina cursa correspon la foto finish?
Cursa atlètica

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura
453

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat