fitxa de l'element

Roma: un imperi desaparegut
Mapa de l'Imperi Romà/autor: José Alberto Bermúdez

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

13 de juny de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Fonts primàries

Resum

Webquest sobre la Roma Antiga en la qual els nois i noies hauran de buscar informació sobre diversos aspectes de l’Imperi en les fonts d’internet que se’ls proporcionen per a cada apartat, escriure un guió i elaborar un reportatge. Treballaran en grups de quatre i cadascú assumirà el paper d’expert en un aspecte; hi haurà: l’historiador/a, el/la periodista, el/la constructor/a i l’investigador/a. La recerca d’informació la faran durant la 1ª sessió, en la 3ª i 4ª els/les experts/es es reuniran i la posaran en comú i, quan acabin, cada expert/a la transmetrà al seu grup d’origen i redactaran un guió per elaborar el treball. Després, en les dues sessions següents, a partir del guió esmentat, elaboraran un reportatge sobre l'Antiga Roma.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
507

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat