fitxa de l'element

El català desapareixerà?

Crèdits

Jordi Bidiella amb PHP Webquest
Autoria
Jordi Bidiella amb PHP Webquest
Laura Farró
Catalogació

Data

29 de novembre de 2010

CAT [4]

ESO.1 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Aquesta activitat utilitza una cacera del tresor per treballar el tema de la diversitat i les famílies lingüístiques, les llengües minoritàries i el futur d’aquestes. Per desenvolupar l'activitat cal respondre petites preguntes la resposta de les quals comporta l'assimilació de coneixements i actituds essencials sobre les llengües del món i la seva diversitat; i acaba amb la formulació de la gran pregunta: el català desapareixerà?

L'activitat proporciona uns recursos de la xarxa adequats per a l’ESO.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

496

Materials de l'element