fitxa de l'element

El recorregut més curt
Imatge d'una casa, un arbre i un riu

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat, l’alumne ha de manipular la imatge del geogebra (també es pot fer manualment, però resulta més ferragós), per arribar a trobar de forma gràfica el recorregut més curt de la casa a l’arbre passant pel riu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

391