fitxa de l'element

Estimació de mesures i càlcul de l'error comès
una carpeta

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta activitat l’alumnat ha de fer estimacions de mesures de superfície
d’objectes (com sobres o cartes) utilitzant com a unitat objectes quotidians (com una
carpeta o la portada d’un llibre). Posteriorment mesurar amb unitats convencionals i
estabir l’error comès.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

773

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat