fitxa de l'itinerari

Projectes de construcció

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Jordi Regalés
Catalogació

Data

22 de novembre de 2012

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resum

Aquesta seqüència didàctica cobreix el primer curs d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia.

En aquest curs és important posar en rellevància el procés tecnològic com a mètode de treball a la tecnologia.

Els continguts s'articulen al voltant de projectes de construcció amb la participació molt activa de l'alumnat. Una bona part dels projectes són d'instruments musicals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries