fitxa de l'element

Els materials

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital consta de quatre qüestions relacionades amb els conceptes de material natural, artificial i sintètic. La primera qüestió es realitzarà amb l’ajuda d’un vídeo i les altres tres qüestions es resoldran fent una recerca d’informació en diferents fonts d’informació digitals. L’activitat està pensada per ser realitzada en parelles a l’aula ordinària.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

216

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat