fitxa de l'element

Identificació de fustes

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia
275

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat