fitxa de l'element

Fotos de família
Siluetes per comparar alçades

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Representacions i models

Resum

Es tracta d’una activitat que pot realitzar-se individualment o en parelles, encara que posteriorment pot discutir-se en grup l’estratègia utilitzada per saber l’alçada a partir de la comparació entre les diferents imatges. Per respondre a la pregunta plantejada cal establir relacions i aplicar criteris de proporcionalitat. També cal utilitzar les unitats de mesura adequades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

360

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat