fitxa de l'element

Els metalls

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital permet a l’alumnat preparar una exposició relacionada amb els metalls fèrrics i no fèrrics. Cada grup d’alumnes ha d’explicar a la resta de la classe els continguts bàsics que s’han de saber dels metalls fèrrics i no fèrrics: ferro, acer, alumini, coure, estany, bronze, níquel, crom, plata, platí, or, plom, zinc i titani. Aquesta activitat està pensada per ser realitzada en grups a l’aula ordinària.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

309

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat