fitxa de l'element

La Terra: masses continentals i marítimes
Pangaea: el supercontinent més recent  CC BY-SA 3.0

Crèdits

Elisabeth Dòria Bozzo, Mercè Piqueras Cano, Josep Rovira Cullell, Assumpta Sopeña Nualart
Autoria
Elisabeth Dòria Bozzo, Mercè Piqueras Cano, Josep Rovira Cullell, Assumpta Sopeña Nualart

Data

5 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Gestió d'informació Mapes i plànols

Resum

Material en format web que mostra continguts relacionats amb l’estructura interna i externa de la Terra i les masses continentals i oceàniques. Desenvolupa els conceptes bàsics per adaptar l’aprenentatge a l’alumnat nouvingut i alumnat amb més problemes per aprendre.
Els continguts són mostrats en format text i imatges (mapes, croquis i fotografies) i s’acompanya d’activitats (presentades en format “pdf”) amb solucionari. També s’inclouen les activitats d’avaluació inicial i final, un mapa conceptual de la unitat i enllaços a recursos virtuals complementàries.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1090

Materials de l'element