fitxa de l'element

El Cercle és Art
Aparador comercial dissenyat amb cilindres i elements poètics. Font: Xavier Gelada Serrat.

Crèdits

Xavier Gelada Serrat
Autoria
Xavier Gelada Serrat
xgelada
Catalogació

Data

11 de maig de 2011

MAT [4]

ESO.2 [4]

Eines TIC Treball en context

Resum

Matemàtiques, comerç i poesia poden semblar d’entrada conceptes distants entre si, però una observació atenta permet descobrir que es combinen amb perfecta harmonia. El Teorema de Pitàgores; les equacions de primer grau; els productes notables; la semblança i la seva relació amb perímetres, àrees i volums, o l’ús d’escales són part dels continguts matemàtics que es conjuguen i fonamenten les activitats. Les aplicacions en GeoGebra són un bon complement d’aquest element, orientat cap a un aprenentatge contextualitzat i significatiu. Finalment, els treballs proposats permeten a l’alumnat explorar matemàticament les connexions entre els conceptes citats, així com el seu entorn urbà, de forma directa, estètica i constructiva.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1113