fitxa de l'element

El trepant de columna

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat permet a l’alumnat construir una peça senzilla de fusta amb 2 forats de diferent diàmetre utilitzant un trepant de columna. L’activitat es farà utilitzant les PNT (Pràctiques Normalitzades de Treball) i està pensada per ser realitzada individualment a l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

271

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat