fitxa de l'element

El perill de les drogues
El perill de les drogues

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

10 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

L’activitat parteix d’una conversa entre dues amigues sobre el germà d’una d’elles que ha tingut problemes amb les dogues. Es proposa treballar en parelles i durant la seqüència s’observen i analitzen les diferències entre els tractaments per drogodependència en diferents grups d’edat a Catalunya. Es calculen percentatges, es representen diagrames de barres i de sectors i s’interpreta la influència de determinades variables amb la drogodependència.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

357

Materials de l'element