fitxa de l'element

Els embarassos no desitjats
Els embarassos no desitjats

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

10 de desembre de 2010

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC

Resum

L’activitat parteix d’un grup d’alumnes que han fet una sortida a un centre de planificació familiar. A classe, el professor els proposa treballar amb dades sobre els avortaments i els embarassos no desitjats. Es fan diagrames lineals, histogrames, mitjanes aritmètiques i es treballen especialment algunes mesures de dispersió (rang, variància, desviació típica).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

444

Materials de l'element