fitxa de l'itinerari

Espai i forma
Imatge amb el titol de l'element

Crèdits

Bernat Ancochea
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Es pretén especialment en aquest itinerari que l’alumne pugui construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, utilitzant per això els instruments (calculadores i recursos TIC, de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques, tal i com s’especifica en l’esmentat currículum.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

347

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari