fitxa de l'itinerari

Mesura
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

La mesura ens permet connectar amb altres parts de les matemàtiques, com les operacions, els nombres fraccionaris i els decimals, la geometria o la noció de funció. I també amb altres àrees com les Ciències Socials, les Ciències Naturals, la Tecnologia o l’Educació Física. Demanar que l’alumnat creï les seves tècniques de mesura ens permet entrar en el terreny de les estratègies per a determinar una mesura: comptar, estimar, usar instruments o fórmules.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

519

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari