fitxa de l'element

Imatges misterioses... d'on són? de què ens parlen?
mapa històric de la mesura del Meridià a Catalunya

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura
415

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat