fitxa de l'itinerari

Estadística i Atzar
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Les activitats que es presenten cobreixen el currículum del bloc d’Estadística i Atzar de primer d’ESO. Es presenten situacions diverses en les que el tractament de dades ajuda a comprendre situacions quotidianes i es fa a través d’activitats variades que van des de jocs, passant per aplicacions informàtiques o dades extretes de diaris

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

580

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari