fitxa de l'itinerari

Investigar les matemàtiques
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Lluís Mora
Autoria
Lluís Mora
Araceli López
Catalogació

Data

3 de juny de 2014

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Amb el títol Investigar les matemàtiques es presenten 9 unitats didàctiques que cobreixen tot el currículum de primer curs d’ESO. Cada unitat té una durada aproximada de 3 setmanes, nou sessions i inclou tot el material necessari per desenvolupar-les.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

515

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari