fitxa de l'itinerari

Numeració i càlcul
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Enrique Llàcer
Autoria
Enrique Llàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Les activitats d’aquest itinerari desenvolupen els continguts del bloc de Numeració i càlcul de 1er d’ESO Estan adreçades majoritàriament a l’alumnat d’aquest curs encara que algunes d’elles també poden ser útils per a alumnat de 2on curs. La relació de les activitats amb les àrees de ciències socials i experimentals és clara i te per objectiu contextualitzar els nombres i les operacions en situacions quotidianes

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

359

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari