fitxa de l'element

Punts i rectes en el pla
Rectes que es tallen

Crèdits

Materials EDAD,  Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

8 de novembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Partint de la definició de punts, rectes i semirectes en el pla, es treballen conceptes relatius a la posició relativa entre rectes, perpendicularitat, mediatriu i simetries. Es proposen diferents activitats en les quals es pretén que l’alumne/a dibuixi els diferents elements de la manera més precisa possible: vídeos explicatius, activitats interactives i la representació amb llapis i paper en el quadern de l’alumne.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
362

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat