fitxa de l'element

Angles en el pla
Angles

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Aquesta unitat didàctica consta de dues parts. En primer lloc es presenten diverses activitats dedicades a la definició i classificació d’angles i relacions entre ells. A la segona activitat, a partir de la definició de la mesura, es proposen diverses activitats interactives destinades a la mesura d’angles i construcció d’angles donada la seva mesura. Finalment es proposa que l’alumne/a dibuixi sobre paper diverses construccions geomètriques relacionades amb els angles i les seves mesures.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

250

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat