fitxa de l'element

Operacions amb angles
resta d'angles

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC Representacions i models

Resum

En aquesta unitat es treballen les operacions amb angles. Es defineixen la suma i la resta d’angles i el producte i la divisió d’un angle per un número. S’introdueixen les operacions de manera gràfica per passar després al càlcul analític.
Inicialment es treballen les operacions amb graus per passar després a les operacions en graus minuts i segons, amb diverses escenes interactives que permeten l’autocorrecció del exercicis que realitza l’alumne/a.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1146

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat