fitxa de l'element

Triangles
Triangle

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria
Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Representacions i models

Resum

En aquesta activitat es defineixen els elements d’un triangle i es proposen activitats interactives amb les quals observar i comprovar conceptes i propietats, fins arribar a la classificació segons els costats i segons els angles. També es proposen diverses activitats de construcció de triangles coneguts els costats o els angles. Finalment es defineixen rectes i punts notables d’un triangle, amb activitats on es mostra la seva construcció i es proposa que l’alumne/a ho apliqui sobre paper.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

313

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat