fitxa de l'element

Quadrilàters
Quadrilàter

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

15 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Aquesta activitat consta de dues parts. En primer lloc es defineixen els elements d’un quadrilàter i es classifiquen segons els costats siguin paral•lels o no, amb activitats interactives que permeten a l’alumne/a observar i comprovar les propietats que es treballen. En segon lloc es classifiquen els paral•lelograms i es proposen activitats interactives en les quals l’alumne/a ha de classificar els quadrilàters proposats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2137

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat