fitxa de l'element

Els cranis ens parlen

Crèdits

Teresa Pigrau Solé
Autoria
Teresa Pigrau Solé
Jesús Chivite
Catalogació

Data

26 d'abril de 2012

MEDI [4]

EP.CS [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Gestió d'informació Imatge, so i vídeo Literatura Maquetes i construccions Representacions i models Resolució de problemes Sortides i treball de camp

Resum

A partir de l’observació i la manipulació es pretén que l’activitat detecti idees, formuli hipòtesi, comprovi aquestes tot buscant evidències i verificant-les per tal que permeti arribar a fer deduccions que relacionin les característiques físiques de diferents cranis i la seva adequació per uns usos i comportaments determinats.
Els cranis que s’utilitzen: els de gos, conill i ovella, es poden demanar al CDEC (com a material en préstec) i corresponen a la “Col•lecció de cranis de mamífers”.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

472

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat